Bona Fide – 02 Kaynakçalar

Bona Fide – 02 Kaynakçalar
11.03.2023

TOPLUM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAYLA SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ / ESRA RADA

Berksoy, İ. (2007). Özel Hukukta Hayvan Hakları. https://tez.yok.gov.tr :https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Q65AiDQGatdGdXgxDI2jeQ &no=qY-sQtJkTvDtkSIAgwjHcA adresinden alınmıştır.

Ertan, B. (2004, 03 1). 2000’Lİ YILLARDA ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE. https://dergipark.org.tr:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/4120/54198 adresinden alınmıştır.

Kalafatoğlu, D. T. (2021-2022). Türkiye’de Hayvan Hakları. https://medya.barobirlik.org.tr : https://medya.barobirlik.org.tr/ebarobirlik/Pdf/82.pdf adresinden alınmıştır.

Köybaşı, S. (2018). YENİ BİR ANAYASAL HAK ÖZNESİ OLARAK HAYVAN – I. https://serkankoybasi.files.wordpress.com/ :https://serkankoybasi.files.wordpress.com/2019/03/kc3b6ybac59fc4b1-ayhd-13.pdf adresinden alınmıştır.

Ökten, E., & Kobak, C. (2022, 08 21). 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ. ,https://www.sha.com.tr/: https://www.sha.com.tr/4-ekim-dunya-hayvanlari- koruma-gunu/27186/ adresinden alınmıştır.

Serres, M. (1994). Doğayla Sözleşme. İstanbul: çev: Turhan Ilgaz, Yapı Kredi Yayınları, Sinmez, Ç. Ç. (2022, 05 15). Dünyada ve Türkiye’de Hayvan Haklarının Mevcut Anayasal Konumu. https://dergipark.org.tr : https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/69895/1059687 adresinden alınmıştır.

Surgunbey, İ. (1999). ÖLDÜRTTÜĞÜMÜZ HAYVAN DOSTLARIMIZ BİZ İNSANLARI BAĞIŞLAYINIZ. http://openaccess.maltepe.edu.tr: http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/8879/Hayvan_H aklari_SUNGURBEY.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alınmıştır.

HAYVANLARIN HUKUKİ STATÜSÜ/MELDA KORU

Microsoft Word – 19- Cengiz KOÇHİSARLI-Özlem S. ERİŞGİN.doc (dergipark.org.tr)

MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ / MURAT UYGUR

EREN, FİKRET (2021). BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER.ANKARA:YETKİN YAYINLARI

KOÇHİSARLIOĞLU, CENGİZ-SÖĞÜTLÜ ÖZLEM vd.(2022). MEDENİ HUKUKA GİRİŞ. ANKARA :SEÇKİN

SELİÇİ,ÖZER-OĞUZMAN M. KEMAL vd.(2020). EŞYA HUKUKU. İSTANBUL: FİLİZ

MAĞDURU HAYVAN OLAN SUÇLAR /DİLARA YAVAŞCAN

Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar / Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ

Hayvanın Hukukî Konumu / Prof. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU , Doç. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN

Hukuka Aykırı Hayvan Deneyleri / Aygün Eşitli / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 16–24

Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak / Yrd. Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER / ÖZLEM GÜLEŞ

www.mevzuat.gov.tr > 1.5.5199.doc

www.haytap.org

www.haciko.org.tr

www.mevzuat.gov.tr > 1.5.5237.pdf

tr.m.wikipedia.org> wiki> Hayvan hakları

Bona Fide Dergi İkinci Sayımızda Kullandığımız Görsellere Ulaşmak İçin Pintereset Hesabımızı Ziyaret edebilirsiniz.

https://pin.it/6riHiK2