DOĞAL AFET HALLERİNDE MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN BAZI DEĞERLENDİRMELER


DR. ÖĞR. ÜYESİ OKAY DURMAN